Հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում

Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ, կոչվում է հավասարաչափ շարժում: Հավասարաչափ են շարժվում, օրինակ՝ ժամացույցի սլաքների ծայրակետերը, գրեթե հավասարաչափ է շարժվում… Read more “Հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում”

Լաբարատոր աշխատանք

Դաս1 -2 Լաբորատորիայում Հաշվարկման մարմին:Շարժման և դադարի հարաբերականությունը Առաջադրված են մի քանի փորձեր,որոնց կատարման ընթացքում պարզաբանվում և քննարկվում են՝ 1.ինչ է մեխանիկական շարժումը Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի… Read more “Լաբարատոր աշխատանք”

Ճնշում

Ուժի ազդեցության արդյունքը կախված է ոչ միայն դրա մոդուլիս, այլև այն մակերևույթի մակերեսից, որին ուղղղահայաց ազդում է ուժը: Այն մեծությունը, որը հավասար է մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի… Read more “Ճնշում”